პროექტები

პროექტი "უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში"

2021 წლის თებერვლიდან DRI დაიწყო ახალ პროექტი “უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში."

პროექტის მიზანია ინსტიტუციური რეფორმების ადვოკატირება და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების რისკების შემცირება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ასევე ქვემო ქართლისა და პანკისის რეგიონებში გაზრდილი რადიკალიზაციის დონის შესამცირებლად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და სხვა რელევანტური სტრუქტურებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, შემუშავდება სპეციალური რეკომენდაციები.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 1 თებერვალი - 2021 წლის 31 იანვარი

პროექტი ხორციელდება "ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის’’ (NED) მხარდაჭერით


"ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2020 წლის 1 დეკემბერს დაიწყო ახალი პროექტი "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე".

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც განსაკუთრებით დაზარალდნენ კოვიდ -19 პანდემიის პირობებში.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 დეკემბერი - 2021 წლის 30 ნოემბერი

პროექტი ხორციელდება "დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით.”თანაარსებობა”-ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2020 წლის 1 დეკემბერს დაიწყო ახალი პროექტი "”თანაარსებობა” - ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში".

პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში ულტრა-ნაციონალისტური განწყობების პრევენციის ხელშეწყობა. საზოგადოების ინფორმირებულობის ზრდა ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან არსებულ საფრთხეების შესახებ.

პროექტის ძირითადი ამოცანაა ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით.

პროექტის ხანგრძლივობა:  2020 წლის 1 დეკემბერი - 2021 წლის 1 ივლისი.

პროექტი ხორციელდება ნორვეგიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

 

„თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“

პროექტი მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას საქართველოში.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის ჩატარდება სემინარები.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 1 მაისი - 2021 წლის 30 ნოემბერი

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით.