პროექტები

"ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2020 წლის 1 დეკემბერს დაიწყო ახალი პროექტი "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე".

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც განსაკუთრებით დაზარალდნენ კოვიდ -19 პანდემის პირობებში.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 დეკემბერი - 2021 წლის 30 ნოემბერი

პროექტი ხორციელდება "დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით.”თანაარსებობა”-ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2020 წლის 1 დეკემბერს დაიწყო ახალი პროექტი "”თანაარსებობა” - ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში".

პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში ულტრა-ნაციონალისტირი განწყობების პრევენციის ხელშეწყობა. საზოგადოების ინფორმირებულობის ზრდა ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან არსებულ საფრთხეების შესახებ.

პროექტის ძირითადი ამოცაანაა ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა სხვადასხვა აქტივებების მეშვეობით.

პროექტის ხანგრძლივობა:  2020 წლის 1 დეკემბერი - 2021 წლის 1 ივლისი.

პროექტი ხორციელდება ნორვეგიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭეით.