პროექტები

"ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“

პროექტი მიზნად ისახავდა ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენციას საქართველოში. პროექტის ძირითადი საქმიანობები მიმართული იყო იმ ძირითადი ფაქტორებისა და მიზეზების კვლევაზე, რაც იწვევს ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებს გაჩენას და გააქტიურებას; საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლაზე, რაც ადგილზე არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით საფუძვლად დაედება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გასაზიარებელ რეკომენდაციებს. პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდი აკვირდებოდა ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფების და ცალკეული ინდივიდების აქტიურობას სოციალურ მედიაში და მათი საქმიანობის გაშუქებას ინტერნეტ სივრცეში; ასევე, ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს და საერთო ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები. სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში  გამოყენებული ოყო დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 მარტი - 2020 წლის 29 თებერვალი

პროექტი ხორციელდებოდა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.


"ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

პროექტი მიზნად ისახავდა ადამიანის უფლებების დაცვას კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, რაც გულისხმობსდა შესაძლებლობების განვითარების გზით ადგილობრივი აქტივისტებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების როლის გაძლიერებას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში; ინფორმაციული ვაკუუმის შევსების მიზნით, კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად შეიქმნა სამოქალაქო აქტივისტების ქსელი, რეგულარულად განხორციელდა მონიტორინგი, რათა პრობლემური საკითხები მოხვდრილიყო ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. პროექტის მიმდინარეობისას მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიში და შემუშავდა პოლიტიკის რეკომენდაციები.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ივლისი - 2020 წლის 30 ივნისი

პროექტი ხორციელდებოდა "დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით.


„საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

 
2019 წლის 20 ივნისიდან თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო. მშვიდობიანი შეკრებების არაპროპორციული ძალის გამოყენებით არაერთხელ დაშლამ მკაფიოდ წარმოაჩინა აქციების მიმდინარეობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი დაკვირვების აუცილებლობა. შესაბამისად, მიმდინარე პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრებებისა და გამოხატვის უფლების რეალიზაციის მიღწევას. 
 
პროექტის ამოცანები იყო: პოლიტიკური შინაარსის მქონე აქციების ორგანიზატორების და მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმება; აქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზი და სამართლებრივი შეფასება; სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ქმედების შესაბამისობის დადგენა საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური და მიუკერძოვებელი ინფორმაციის მიწოდება; აქციების სამთვიანი მონიტორინგის პროცესის მიგნებების შესაბამისად, რეკომენდაციების შემუშავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ ოთხი დამკვირვებელი აკვირდებოდა თბილისის და მცხეთის მასშტაბით გამართულ ყველა საპროტესტო აქციას, რომელიც: ა) პოლიტიკური შინაარსის მატარებელია და ბ) ორგანიზებულია სამოქალაქო აქტივისტების ან/და პოლიტიკური ძალების მიერ.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 20 დეკემბერი - 2020 წლის 31 მარტი

პროექტი ხორციელდებოდა „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.


„ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“

2020 წლის 7 მაისიდან „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ დაიწყო პროექტი „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“.

პროექტის მიზანი იყო COVID 19-ის შესახებ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა და პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროექტი ხორციელდებოდა ფონდი Prodemos • პროდემოსის ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო მოძრაობა შენმოქმედის გრანტების ფარგლებში.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 7 მაისი - 2020 წლის 31 ივლისი

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.