სიახლეები
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი შეკრებებისა და მანიფესტაციების დაკვირვებას აგრძელებს
02.09.2020
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 1 სექტემბრიდან აგრძელებს პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ყველა აქციის, შეკრებისა და მანიფესტაციის დაკვირვებას, რომლებიც ორგანიზებულია პოლიტიკური პარტიების ან სამოქალაქო მოძრაობების მიერ.

მოახლოვებული საპარლამენტო არჩევნების და უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს ფონზე, როდესაც ხელისუფლებას შეიძლება გაუჩნდეს ცდუნება, ისარგებლოს Covid-19 გამოწვეული პანდემიის ეფექტით, წინასარჩევნო პერიოდში გამართულ საპროტესტო აქციებზე ობიექტურ დაკვირვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.

DRI-ის დამკვირვებელები დააკვირდებიან თბილისში, მცხეთაში და რუსთავში გამართულ ყველა საპროტესტო აქციას, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების შემდეგ გაიმართება. აქციებზე დამკვირვებლები იხელმძღვანელებენ ეუთოს მეთოდოლოგიით, რომელიც  შესაძლებლობას მოგვცემს ზუსტად და ერთგვაროვნად აღვწეროთ საპროტესტო აქციებისა და დემონსტრაციების დროს საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვა, გამოვკვეთოთ უფლებადარღვევის ფაქტები და დარღვევაზე პასუხისმგებელი პირები.

აქციებზე დაკვირვების გზით, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“ მიზნად ისახავს:

შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე პანდემიის საბაბით დაწესებული შეზღუდვების კანონიერების შემოწმებას; აქციების ორგანიზატორების/მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმებას; აქციების მიმდინარეობისას გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზს/სამართლებრივი შეფასებას; სამართალდამცავი ორგანოების ქმედების შესაბამისობის დადგენას საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების დაკვირვების შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას.

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს და სამოქალაქო მოძრაობებს თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს.
ახალგორელი აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი დე ფაქტო ხელისუფლების მუქარისა და დაშინების პირისპირ
სამ წელზე მეტია, ახალგორელი სამოქალო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ანგარიშსწორების მსხვერპლია.
23.09.2020
DRI: „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი და შეუზღუდავი კონტროლის საფრთხე
DRI ეხმიანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს და მიაჩნია, რომ კანონპროექტით უკონტროლოდ იზრდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილება.
21.09.2020
DRI: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და სუსტი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები

15 სექტემბერს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გამართა კვლევის პრეზენტაცია და დისკუსია თემაზე: ,,საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები და მათი მნიშვნელობა.“

15.09.2020