დონორები

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი „ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“."დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე".
"ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის" ფინანსური მხარდაჭერით ხორცილდება პროექტი „უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორცილდება პროექტი „თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“.


„ღია საზოგადოების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით ხორცილდება პროექტი „საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“.


                               
პროექტი „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“ ხორციელდება ფონდი "პროდემოსის" ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო მოძრაობა “შენმოქმედის” გრანტების ფარგლებში.