დონორები

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი „ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“."დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე".
"ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის" ფინანსური მხარდაჭერით ხორცილდება პროექტი „უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“