GEO   ENG
DRI მედიაში
საქართველოში ღირსეულ საცხოვრებელზე უფლება მხოლოდ რუსებისთვისაა გარანტირებული
თანამედროვე მსოფლიოში საცხოვრებლის შეძენა ან ბინის ქირის გადახდა სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანისთვის იქცა სერიოზულ პრობლემად. 
03.02.2023