GEO   ENG
გუნდი
ქეთევან მურღულია
მედია მკვლევარი
ქეთევან მურღულია არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სილესიის უნივერისიტეტის კურსდამთავრებული სოციოლოგიის მიმართულებით. ამჟამამად გადის მაგისტრატურის კურსს პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალმხრივი გამოცდილება აქვს. მონაწილეობა აქვს მიღებული 12 სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებულ 30-ზე მეტ საერთაშორისო პროგრამაში. ის იყო საქართველოს ახალგაზრული პარლამენტის მენტორი. 2018 წლიდან არის საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი ევროკავშირში.
კონსტანტინე ჩაჩიბაია
იურისტი
კონსტანტინე ჩაჩიბაია არის დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის იურისტი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. კონსტანტინეს 2016 წელს მიენიჭა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის, 2018 წელს კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების მაგისტრის ხარისხი. მას აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალმხრივი გამოცდილება. წლების განმავლობაში მონაწილეობდა სხვადასხვა კვლევით პროექტებში ადამიანის უფლებების დაცვის, თანასწორობის, რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებზე. 
თათია კონიაშვილი
იურისტი

თათია კონიაშვილი არის DRI ის იურისტი. 2018 წელს მიენიჭა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი. ამჟამად სწავლობს იმავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე, კერძო სამართლის მიმართულებით. 2017 – 2018 წლებში სტაჟირება გაიარა ა(ა)იპ – ში – ,,ჩემი ადვოკატი“ – და სანოტარო ბიუროში. სხვადასხვა დროს მონაწილეობა აქვს მიღებული ტრენინგებში, იმიტირებულ პროცესებსა და კონფერენციებში. 2017– 2019 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,მწვანე კავკასია“– ს იურისტი. 2016 წლიდან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ISFED–ში გრძელვადიან დამკვირვებლად.

მარიამ ჩიტიშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მარიამ ჩიტიშვილი არის საერთაშორისო ჟურნალისტიკის ბაკალავრი და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი. გავლილი აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასერთიფიკატო კურსები. აქვს აკადემიური საქმანობისა და ჟურნალისტად მუშაობის გამოცდილება. 2013-2014 წლებში მუშაობდა სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელად, ხოლო 2014-2019 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

ანა გახოკიძე
მონიტორი
ანა გახოკიძე არის ლიცენზირებული ადვოკატი, სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით და აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია  ბავშვთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში.

ანას მინიჭებული აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი და საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი საჯარო სამართალში. მას აქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2012-2016 წლებში დასაქმებული იყო არასამთავრობო სექტორში. 2016-2018 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონულ დეპარტამენტში. 2019 წლიდან ეწევა კერძო საადვოკატო საქმიანობას და თანამშრომლობს რამდენიმე საადვოკატო ბიუროსთან.
მარიამ გელიაშვილი
მკვლევარი
მარიამ გელიაშვილი არის DRI-ის მკვლევარი. მარიამ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა კურსდამთავრებული. ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. პარალელურად სწავლობს თსუ-ს მედიისა და ხელოვნების კოლეჯში სატელევიზიო გრაფიკის ფაკულტეტზე.2019-2020 წლებში მუშაობდა ჟურნალისტთა გაერთიანება "აი,ფაქტში". 
მაია ხურცილავა
იურისტი (სტაჟიორი)
მაია ხურცილავა არის  საერთო და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი.  მიღებული აქვს საქართველოს უნივერსიტეტის ბაკალავრისა და მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

2017-2018 იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის “ადამიანის უფლებათა დაცვა“იურისტი. 2019-2022 წლებში თანამშრომლობდა სხვადასხვა საადვოკატო ოფისთან. მაიას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო პროგრამებსა და კონფერენციებში. 2019 წლიდან არის სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის დანაშაულისა და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ცენტრის მკვლევარი.
მალხაზ სალდაძე
მკვლევარი

მალხაზ სალდაძე კარტერის მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების სკოლის დოქტორანტია ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტში. მან მიიღო მაგისტრის ხარისხი რუსეთის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის კვლევებში ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯექსონის საერთაშორისო კვლევების სკოლაში. მისი სადოქტორო კვლევის მიზანია შეისწავლოს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მიზეზების აღქმა მშვიდობისა და სამართლიანობის პრიზმაში, როგორც ამას მათში მონაწილე მხარეები ხედავენ. როგორც ქართული სამოქალაქო საზოგადოების და სხვადასხვა კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელმა, მან ამ საკითხებზე იმუშავა სხვადასხვა პროგრამისა და პროექტის საშუალებით, რომლებიც კონფლიქტისა და მისი ტრანსფორმაციის, სამოქალაქო ჩართულობისა და ევროინტეგრაციის საკითხებზე საზოგადოებრივი დისკურსის ჩამოყალიბებას ისახავდა მიზნად. ბოლო თოთხმეტი წლის განმავლობაში იგი ასევე მოწვეულ მასწავლებლად მუშაობს თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პოლიტიკურ ფილოსოფიას, შედარებით პოლიტიკასა და ისტორიას ასწავლის.

თეონა მეგენეიშვილი
დამკვირვებელი
თეონა მეგენეიშვილი არის დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამკვირვებელი. დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. თეონას 2017 წელს მიენიჭა ამავე უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მაგისტრის ხარისხი. მას აქვს საადვოკატო, როგორც სისხლის სამართლის ასევე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის სექტორში მუშაობის მრავალმხრივი გამოცდილება. წლების განმავლობაში მონაწილეობდა სხვადასხვა სადამკვირვებლო პროექტებში.
მარიამ ბუხულეიშვილი
დამკვირვებელი
მარიამ ბუხულეიშვილი არის დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამკვირვებელი. ის არის ლიცენზირებული ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში და აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია ბავშვთა უფლებებში. მარიამს მინიჭებული აქვს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი და დამთავრებული აქვს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა საგადასახადო კონცენტრაციით. მარიამს აქვს კერძო სექტორში მუშაობის ათ წლიანი გამოცდილება. 2019 წლიდან ეწევა კერძო საადვოკატო საქმიანობას და სასამართლო დავის ეტაპზე თანამშრომლობს რამდენიმე აუდიტორულ კომპანიასთან.
მაკა ცინაძე
ადმინისტრაციული მენეჯერი

მაკა ცინაძე მუშაობს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტში ადმინისტრაციული მენეჯერის/პროგრამის ასისტენტის თანამდებობაზე. მას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტისგან აქვს მინიჭებული  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის მისი გამოცდილება არის საკმაოდ ვრცელი. მაკა ძირითადად ჩაბმული იყო ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ საქმიანობაში. იგი ეხმარებოდა ოფისის თანამშრომლებსა და სხვა სპეციალისტებს პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობაში. მას აქვს დაორგანიზებული პროექტით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიება თბილისსა და რეგიონებში. მისი საორგანიზაციო უნარები მნიშვნელოვანი იყო პროექტის განხორციელებისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილების შედეგად მან დააგროვა უნარები და ცოდნა, რომელიც საჭიროა პროექტის განხორციელებისთვის.

თამარ საუთიევა
პროექტის კოორდინატორი

თამარ საუთიევა არის დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი. ის არის სოციალური მუშაობის მაგისტრი. 2014-2016 წლებში წარჩინებით დაეუფლა სოციალური მუშაობის პროფესიას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თამარის სამუშაო გამოცდილება დაკავშირებულია სკოლის სოციალური მუშაობის განვითარების ხელშეწყობასთან, მუნიციპალიტეტების გაძლიერებასთან ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირებასა და ამოცნობაზე, ეფექტიანი სოციალური პროგრამების შემუშავებასთან, სოციალური კომპონენტის გაძლიერებასთან სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის, ტრენერობასთან. თამარს გააჩნია საექსპერტო მომსახურების გაწევის გამოცდილება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, ბულინგის და კიბერბულინგთან დაკავშირებულ საკითხებზე.