GEO   ENG
ვაკანსიები
ვაკანსია ადმინისტრაციული მენეჯერის თანამდებობაზე
24.07.2023
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“ აცხადებს ვაკანსიას ადმინისტრაციული მენეჯერის პოზიციაზე.
 
ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2023 – 31 აგვისტო, 2024, გაგრძელების შესაძლებლობით, ექვსთვიანი გამოსაცდელი ვადის წარმატებით გავლის შემთხვევაში.  
  
სამუშაოს დაწყების თარიღი: 1 სექტემბერი, 2023 წელი
 
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი (10 სთ - 18 სთ)
 
მოვალეობები:
 • ოფისის ყოველდღიური გამართული საქმიანობის უზრუნველყოფა
 • ორგანიზაციის პროექტებით გათვალისწინებული საქმიანობების დაგეგმვა და ეფექტურად შესრულების უზრუნველყოფა
 • სამუშაო შეხვედრების და კონფერენციების დაგეგმვა (მათ შორის, დირექტორის და პროექტის კოორდინატორის ზედამხედველობის ქვეშ, ღონისძიების ჩატარების ადგილის განსაზღვრა, დაჯავშნა, მონაწილეთა მოწვევა და სხვ.)
 • ორგანიზაციის პუბლიკაციების გავრცელების უზრუნველყოფა
 • თანამშრომლების პირადი საქმის წარმოება
 • ორგანიზაციაში სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული საკითხების ორგანიზება და მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციის თანამშრომელთა მიერ სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის წარმოებაზე ზედამხედველობა
 • ორგანიზაციის არქივის წარმოება
 • ორგანიზაციაში შემოსული/ორგანიზაციიდან გასული კორესპონდენციის (დოკუმენტაციის) აღრიცხვა / მოძრაობა / უფლებამოსილი პირისათვის გადაცემა და შენახვა
 • ორგანიზაციის შიდა დოკუმენტაციის აღრიცხვა და შენახვა
 • საკანცელარიო და ორგანიზაციის გამართული საქმინაობის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი მასალების/პროდუქციის შესყიდვა
 • სხვა ადმინისტრაციული ფუნქციები.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 
 • უმაღლესი განათლება
 • ადმინისტრაციულ მენეჯერად მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება
 • ენების ცოდნა: ქართული (სრულყოფილად), ინგლისური (კარგად)
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგი ცოდნა
 უნარ-ჩვევები:
 
 • სამუშაოსშესრულებისმაღალიმოტივაციადაპასუხისმგებლობა
 • პუნქტუალობა
 • გუნდურიმუშაობადამაღალისამუშაოეთიკა
 • შემჭიდროებულვადებსადადაძაბულრეჟიმშისამუშაოსსრულყოფილადშესრულება.
კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
 
 1. დოკუმენტებისმიხედვითკანდიდატებისშერჩევა
 2. გასაუბრებამეორეეტაპზეგადასულიკანდიდატებისთვის
 
გამოცხადებულ პოზიციებზე მომართვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ  ავტობიოგრაფია (CV), სამოტივაციო წერილი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ორი რეკომენდატორის მონაცემები  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@democracyresearch.org
 
სავალდებულოა მეილის დასახელებაში მიეთითოს ის პოზიცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი. არასრული სახით წარდგენილი განაცხადები არ განიხილება.
 
ანაზღაურებადი სტაჟირება იურისტის პოზიციაზე
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI) აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას იურისტის პოზიციაზე. 
21.09.2023
ანაზღაურებადი სტაჟირება სოციალური მედიის მიმართულებით

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI) აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას სოციალური მედიის სპეციალისტის პოზიციაზე.

07.09.2023
DRI მოხალისეებს თანამშრომლობისთვის იწვევს
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI) თანამშრომლობისთვის იწვევს მოხალისეებს, რომლებსაც აქვთ სათანადო გამოცდილება და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან მოხალისეობრივ საწყისებზე.
08.05.2023