GEO   ENG
პროექტები

"ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში"

პროექტის დასახელება: "ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში".

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2021 - 31 აგვისტო, 2022

პროექტის მიზანი: ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში.

პროექტის ამოცანა:
  • სოციალურ მედიაში ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებისა და ცალკეული ინდივიდების აქტივობის დაკვირვება;
  • ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს მონიტორინგი;
  • დისკრიმინაციის მსხვერპლთა დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში.
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში.

„ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უსაფრთხოების სექტორის მხარდასაჭერად”

პროექტის დასახელება: „ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უსაფრთხოების სექტორის მხარდასაჭერად”

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი 2022 წ. - 31 იანვარი 2023 წ.

პროექტის მიზანი: უსაფრთხოების სექტორზე დემოკრატიული ზედამხედველობის გაძლიერება მონიტორინგის და საჯარო უწყებებთან თანამშრომლობის გზით.

პროექტის ამოცანა: დეპუტატებისა და საპარლამენტო ფრაქციების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმების ეფექტური გამოყენების, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველდღიური მონიტორინგი; სამოქალაქო ჯგუფების, ოპოზიციური პარტიების და ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფების მიერ ორგანიზებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების დაკვირვება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია "ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის’’ (NED).

„ადამიანის უფლებათა დიალოგი თბილისს, სოხუმს და ცხინვალს შორის“

პროექტის დასახელება:  „ადამიანის უფლებათა დიალოგი თბილისს, სოხუმს და ცხინვალს შორის“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ივლისი 2022 წ. – 15 იანვარი 2023 წ.

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ქართველ, სამხრეთ ოს და აფხაზ უფლებადამცველებსა და აქტივისტებს შორის ნდობის აღდგენის მხარდაჭერას და ადამიანის უფლებების დიალოგის დამყარებას.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (EUMM) 


პარტნიორობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის

პროექტის სათაური: "პარტნიორობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის"

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი 2022 წ. - 30 თებერვალი 2023 წ.

პროექტის მიზანი - მოზარდებში ძალადობის პრევენცია, ბულინგისა და კიბერბულინგის პრევენცია, სფეროს სპეციალისტებისა კვალიფიკაციის ამაღლების, მშობლების გაძლიერებისა და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის იურიდიული დახმარების აღმოჩენის გზით.

პროექტი ხორციელდება გაერთიანებული სამეფოს მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

„ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული რიტორიკა“


პროექტის დასახელება: „ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული რიტორიკა“ 

პროექტის ხანგრძლივობა:
1 სექტემბერი 2022 წ. - 1 თებერვალი 2023 წ.

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტი-გენდერული რიტორიკის
შესწავლა და ქალთა მოძრაობის წინააღმდეგ არსებული საფრთხეების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებულობის გაზრდა. 


პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში.„გზა ევროპისკენ - შესაძლებლობა საქართველოსთვის“

პროექტის დასახელება: „გზა ევროპისკენ - შესაძლებლობა საქართველოსთვის“

პროექტის
ხანგრძლივობა: 2022 წლის 1-ელი ოქტომბერი - 2023 წლის 1-ელი მარტი

პროექტის მიზანი: ევროკომისიის მხრიდან დადგენილი 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და შეფასება, ადვოკატირებისა და მონიტორინგის გზით.

პროექტის ამოცანა:

  • ევროკომისიის 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებელი გზების ძიება, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი ადრესატებისთვის მიწოდება.
  • 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე ზედამხედველობის განხორციელება, მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება (მონიტორინგის ანგარიშში მოხვდება ოქტომბრამდე განვითარებული მოვლენებიც, სრულყოფილი სურათის წარმოჩენის მიზნით).
  • მიმდინარე პროცესების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

‘სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა’ ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ‘სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა’ (CSSIGE 2017- 2020) განხორციელების პროცესში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას.