GEO   ENG
სიახლეები
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი „ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს ეროვნული სტრატეგიის“ სამოქმედო გეგმის განსაჯაროებას ითხოვს
19.11.2019

2019 წლის 29 მაისს, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ წერილობით მიმართა საქართველოს მთავრობას და 2019 წლის 23 იანვარს დამტკიცებული „ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო გეგმის გაცნობა მოითხოვა. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 2019 წლის 5 ივნისის წერილით გვეცნობა, რომ სამოქმედო გეგმა არ წარმოადგენს საჯარო დოკუმენტს და შესაბამისად, მასზე წვდომა შეზღუდულია საზოგადოებისთვის.

სამოქმედო გეგმის განსაჯაროების მიმართ არსებული საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, 2019 წლის 18 სექტემბერს „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, წინადადებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სამოქმედო გეგმის (ან მისი ნაწილის) განსაიდუმლოების შესახებ. ვინაიდან, აღნიშნულ წერილზე პასუხი ვერ მივიღეთ კანონით დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგაც, 2019 წლის 15 ნოემბერს, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა  და სამოქმედო გეგმის (ან მისი ნაწილის) განსაიდუმლოება მოითხოვა.

„ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” საქართველოს ეროვნულ სტრატეგიაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად არის მოხსენებული პრევენციისა და ინფორმაციის შეგროვების მიზნებისათვის სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ წრეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ შეფასებით, აღნიშნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის (ან მისი ნაწილის) გაცნობის გარეშე, შეუძლებელი იქნება სავარაუდო თანამშრომლობის სფეროების მიმოხილვა და შესაბამისი პროექტების დაგეგმვა, რაც ეჭვქვეშ აყენებს „ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს ეროვნული სტრატეგიის მიზნების შესრულებას და აჩენს კითხვებს, რამდენად რეალურია შესაბამისი ორგანოების სურვილი, აღნიშნული დოკუმენტი პრაქტიკაში დანერგონ.

მიუხედავად „ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს ეროვნული სტრატეგიის ჩანაწერისა, ექსტრემიზმისა და რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი ნარატივების გავრცელების პრევენციისა და ანალიზის კუთხით ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გამოუჩენია მზაობა. ამ მიმართულებით არ ფუნქციონირებს არცერთი პროგრამა. გარდა ამისა, ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად აღწერს ექსტრემიზმისა და რადიკალური იდეოლოგიის გავრცელების პრევენციისათვის ბრძოლაში აკადემიური წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების აქტიური ჩართულობის შესაძლო გზებს, გასაიდუმლოებულია. დოკუმენტის სრულიად უსაფუძვლო დასაიდუმლოება დაინტერესებულ  არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ფართო საზოგადოებას უსპობს შესაძლებლობას, ექსტრემიზმისა და რადიკალური იდეოლოგიის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაერთონ და შესაბამის სტრუქტურებთან ითანამშრომლონ. 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მსგავსად, შესაბამისი ნორმატიული აქტები საქართველოშიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის პრევენციის მიზნებისათვის სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას, რისთვისაც საკმარისად ვერ ჩაითვლება ნორმატიული ბაზის შექმნა.  ექსტრემიზმისა და რადიკალური იდეოლოგიის გავრცელების პრევენციისა და ანალიზის პროცესში საზოგადოების ფართო წრეების ჩართულობა კი შეუძლებელია მინიმუმ იმ დოკუმენტის საჯაროდ ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომელიც წესით, აღნიშნული თანამშრომლობის ჩარჩოებს უნდა განსაზღვრავდეს.

ხელისუფლების ანტიევროპული განცხადებები ქართველი ხალხის ნებას და საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება

რუსული კანონის მიღების მცდელობა და პარტიის მაღალჩინოსნების მხრიდან ევროკავშირში გაწევრების საწინააღმდეგო რიტორიკა კონსტიტუციისა და ქართველი ხალხის ღალატია.

12.04.2024
როგორ მიდის საქართველო ევროკავშირის 9 ნაბიჯის შესრულებისკენ
12 საზოგადოებრმა ორგანიზაციამ მოამზადა პირველი შუალედური ანგარიში  – სტატუსმეტრი, რომელიც აფასებს, თუ რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირის მიერ გაწევრების მოლაპარაკების დასაწყებად მიცემული 9 ნაბიჯის შესასრულებლად.
11.04.2024
კი - ევროპას, არა - რუსულ კანონს!
ჩვენ, ქართული მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ხელისუფლების მიერ ხელახლა ინიცირებულ რუსულ კანონს.
08.04.2024