GEO   ENG
სიახლეები
DRI – 28 ნოემბერს დაკავებულ პირთა სასამართლო პროცესი ფაქტობრივად დახურულ სასამართლო სხდომაზე წარიმართა
08.12.2020
7 დეკემბერს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამკვირვებელი, პროცესზე დასწრების სურვილის მქონე სხვა პირებთან ერთად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნათია მერაბიშვილმა 28 ნოემბერს პარლამენტის უკანა შესასვლელთან გამართული აქციის დროს დაკავებულ დემონსტრანტთა სასამართლო პროცესზე არ დაუშვა. აღსანიშნავია, რომ ამ გადაწყვეტილებით პროცესი ფაქტობრივად დაიხურა.
 
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად,  სასამართლოში საქმე განიხილება ღია სხდომაზე. დახურულ სხდომაზე საქმის განხილვა დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.[1] 2020 წლის პირველ დეკემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ Covid-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საერთო სასამართლოებისთვის დამტკიცებული რეკომენდაციების თანახმად, უნდა შეიზღუდოს სხდომაზე დამსწრე პირთა, მათ შორის, მასმედიის წარმომადგენელთა რაოდენობა 2-მეტრიანი დისტანციის გათვალისწინებით და აღნიშნულის მიზნით მოხდეს სკამებზე შესაბამისი პირობითი ნიშნების (სტიკერების/ნახაზების) გამოყენება.[2] აღნიშნული რეკომენდაცია არ გულისხმობს სხდომაზე დასწრების სრულ აკრძალვას, რაც წინააღმდეგობაში მოვიდოდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებსა და დემოკრატიული საზოგადოებაში ანგარიშვალდებული სასამართლოს ფუნქციონირების ფუნდამენტურ პრინციპებთან.
 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2020 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამკვირვებლები მნიშვნელოვანი დაბრკოლებების გარეშე ესწრებოდნენ ანალოგიური შინაარსის სასამართლო პროცესებს. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეს არ წარმოუდგენია არგუმენტები 7 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე Covid-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციების სრულად დაცვის შეუძლებლობის შესახებ, მიგვაჩნია, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო არაკანონიერი და დაუსაბუთებელი.
 
შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს დაკავებულ პირთა სასამართლო პროცესების მონიტორინგისას, ასევე გამიკვეთა სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებებიც. სასამართლო პროცესი დაიწყო რამდენიმე საათის დაგვიანებით. გარდა ამისა, დემონსტრანტებს არ ეცნობათ პროცესის დაწყების ზუსტი დრო,  ხოლო მათ მიერ წარმოდგენილი მოწმეები, Covid-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების საბაბით, არ დაუშვეს სასამართლო შენობაში. შესაბამისად, მოპასუხე მხარე და მისი წარმომადგენლები, მოწმეებთან ერთად 3-4 საათის განმავლობაში, დეკემბრის თვის სიცივეში, ღია ცის ქვეშ ელოდებოდნენ სასამართლო პროცესის დაწყებას.
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს მიაჩნია, რომ პოლიტიკური შინაარსის აქციების მიმდინარეობისას დაკავებულ დემონსტრანტთა სასამართლო პროცესების ფაქტობრივი დახურვა, განხილვის მიმართ არსებული საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესის მიუხედავად, ამცირებს მიმდინარე პროცესებისა და საჯარო ინსტიტუტების მიმართ ნდობას.  
 
[1] საქართველოს კონსტიტუციის 62-ე მუხლის მე-3 პუნქტი
[2] იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 1-ელი დეკემბრის რეკომენდაციები, ხელმისაწვდომია: http://hcoj.gov.ge/ge/iustitsiis-umaghlesi-sabchos-rekomendatsiebi/3748
 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში თავს არიდებს რუსეთის საფრთხედ მოხსენიებას

დღეს პარლამენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიურ ანგარიშს სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმენს. 

12.06.2024
DRI: ძალადობრივი ჯგუფების დანაშაულებრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება
შალვა პაპუაშვილის განცხადებიდან ერთ საათში, ზუკა ბერძენიშვილს თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
11.06.2024
როგორ ჩატარდა არალეგიტიმური ხმის მიცემის პროცესი სამხრეთ ოსეთი/ცხინვალის რეგიონში?

2024 წლის 9 ივნისს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი/ცხინვალის რეგიონში დე ფაქტო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა

11.06.2024