GEO   ENG
სიახლეები
DRI-იმ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე მოსაზრებები წარუდგინა
29.11.2021
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა (DRI) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს  საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე მოსაზრებები წარუდგინა. სახელმწიფო ინსპექტორმა ცვლილებათა პაკეტი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშის „დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი საქართველოში - მიღწევები და არსებული გამოწვევები“ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შეიმუშავა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში მკაფიოდ არის განსაზღვრული სამართალწარმოების ვადები, უზრუნველყოფილია მტკიცებულებათა მოპოვების, მოწმის გამოკითხვის, ასევე, ინსპექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიესალმება პოზიტიურ ცვლილებებს და ამავდროულად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს სთავაზობს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დახვეწას ორი ძირითადი მიმართულებით:
 
წარმოდგენილი კანონპროექტი გვთავაზობს სისხლის სამართლის საქმის სრული მოცულობით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის გადაცემის ახლებურ მოწესრიგებას. ამავდროულად, საკანონმდებლო ცვლილებებით გენერალურ პროკურორს კვლავ რჩება დისკრეცია, თავად მიიღოს გადაწყვეტილება კანონში არსებული მკაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმების გარეშე.  შესაბამისად, DRI-ს მიზანშეწონილად მიაჩნია შეიზღუდოს გენერალური პროკურორის ფართო უფლებამოსილება, საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად, საქმე ერთი საგამოძიებო ორგანოდან ამოიღოს და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს. ასევე მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს, თუ რა პრინციპით უნდა გადაეცეს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე ცალკე წარმოებად გამოყოფის გარეშე  სახელმწიფო ინსპექტორს.
 
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების ეფექტიანობის, ასევე სამსახურის გამჭვირვალედ ფუნქციონირებისა და სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფისთვის, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი სახელმწიფო ინსპექტორს რეკომენდაციით მიმართავს, გადაიხედოს კანონმდებლობაში არსებული დანაწესი, რომლითაც იკრძალება კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასთან ან/და საქმის ცალკეულ გარემოებასთან დაკავშირებული გარემოებების წლიურ ანგარიშში შეტანა.  
 
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
 
შემაშფოთებელია ჩრდილოეთ კავკასიელების მიმართ საზღვარზე შემოწმების სავარაუდო დისკრიმინაციული მიდგომა
ხელმომწერი ორგანიზაციები ვეხმიანებით მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ლარსის საზღვარზე ჩრდილოეთკავკასიელების სპეციალური და უფრო მკაცრი შემოწმების სავარაუდოდ დისკრიმინაციული გამოცდილებას აჩვენებს.
28.09.2022
“თანაგრძნობას ვუცხადებთ ორივე მხარეს” – სამოქალაქო საზოგადოება აფხაზეთის ომზე
27 სექტემბერი, აფხაზეთის ომის დასრულებიდან 29 წლის შემდეგ, კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ქართველი და აფხაზი ხალხის წარსულ ტრაგედიებს და განგრძობადი კონფლიქტის მძიმე რეალობას.
28.09.2022
სამოქალაქო სექტორი სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შესასწავლად საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს
ბოლო რამდენიმე დღეა საზოგადოების ყურადღება მიიქცია ყოფილი მოსამართლეების განცხადებებმა, რომლებიც მოსამართლეებზე ზეწოლის და მართლმსაჯულების სისტემაში არაჯეროვანი ჩარევის ფაქტებზე საჯაროდ საუბრობენ. 
22.09.2022