GEO   ENG
კვლევები
ანტიკორუფციული სააგენტო - სამართლებრივი ჩარჩო და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები
18.03.2022
18 მარტს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ანგარიშის „ანტიკორუფციული სააგენტო - სამართლებრივი ჩარჩო და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები“ პრეზენტაციას გამართა.

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის - ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის შესწავლა და იმის დადგენა, თუ რამდენადაა კავშირში სააგენტოს მიერ გამოძიებული საქმეები სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან. კვლევაში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია სამსახურის მიერ სამუშაო მიმართულებასთან შეუსაბამო საქმეების გამოძიებასა და სხვადასხვა უწყებებს შორის კომპეტენციათა დუბლირებაზე.

კვლევის ძირითადი მიგნებების მიხედვით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო წარმოადგენს არაეფექტიან უწყებას, რომლის საქმიანობაც არ შეესაბამება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო მიმართულებებს. მიუხედავად საქართველოს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილზე სამჯერ დიდი დაფინანსებისა, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტო გაცილებით მცირე ოდენობის საქმეებზე იწყებს გამოძიებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და დანარჩენი ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყებების მიერ გამოძიებული საქმეები, მათ მიერ პასუხისგებაში მიცემული თანამდებობის პირების, გამოძიებული საქმეების საზოგადოებრივი საშიშროებისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, იდენტურია, რაც ცხადყოფს, რომ კორუფციული დანაშაული არ უნდა დარჩეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში.

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, აპოლიტიკური, ჰქონდეს ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, ღიაობის მაღალი ხარისხი. საგამოძიებო კომპეტენციათა დუბლირება, მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სისუსტე, სუს-ის დამოუკიდებლობის პრობლემა, მისი საქმიანობის საიდუმლოების მაღალი ხარისხი და მასზე ზედამხედველობის მექანიზმების პრაქტიკული არარსებობა იწვევს სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის შეუსაბამობას საერთაშორისო სტანდარტებთან.

ორგანიზაციის შეფასებით, მიზანშეწონილია:
  • სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის საგამოძიებო (განსაკუთრებით კორუფციული დანაშაულის გამოძიების) უფლებამოსილების სრულად ჩამორთმევა და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებაზე მუშაობის გაგრძელება
  • შემოთავაზებული ცვლილებების განხორციელებამდე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს მიაჩნია, რომ აუცილებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ ქმედებების გამოძიებით, რომლებიც რეალურად რისკის შემცველია სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და მისი ინტერესებისათვის.
DRI პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლას აფასებს
შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში ინტერპელაციის წესით 2019-დან 2022 წლის ჩათვლით, არც ერთხელ არ დაუბარებიათ. თუმცა, 2023 წელს, საპარლამენტო ოპოზიციის ინიციატივით, ვახტანგ გომელაური პარლამენტში ორჯერ იმყოფებოდა. 
28.09.2023
DRI: 2 ივნისის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება წარმოადგენს პოლიციელთა თვითნებობის წახალისებას და უხეშად ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება,რითაც მოსამართლემ სამართალდამრღვევებად ცნო სამოქალაქო აქტივისტები ბანერების შინაარსის გამო, წარმოადგენს გამოხატვის თავისუფლებაში უხეშ ჩარევას.
28.09.2023
ანტიგენდერული რიტორიკა და გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული დეზინფორმაციული კამპანია საქართველოში
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2023 წლის აპრილი-აგვისტოს ჩათვლით სოციალურ ქსელებში და ონლაინ მედიაში ანტიგენდერული/ანტიფემინისტური შინაარსის 210 შემთხვევა გააანალიზა.
26.09.2023