GEO   ENG
კვლევები
ანტიკორუფციული სააგენტო - სამართლებრივი ჩარჩო და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები
18.03.2022
18 მარტს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ანგარიშის „ანტიკორუფციული სააგენტო - სამართლებრივი ჩარჩო და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები“ პრეზენტაციას გამართა.

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის - ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის შესწავლა და იმის დადგენა, თუ რამდენადაა კავშირში სააგენტოს მიერ გამოძიებული საქმეები სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან. კვლევაში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია სამსახურის მიერ სამუშაო მიმართულებასთან შეუსაბამო საქმეების გამოძიებასა და სხვადასხვა უწყებებს შორის კომპეტენციათა დუბლირებაზე.

კვლევის ძირითადი მიგნებების მიხედვით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო წარმოადგენს არაეფექტიან უწყებას, რომლის საქმიანობაც არ შეესაბამება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო მიმართულებებს. მიუხედავად საქართველოს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილზე სამჯერ დიდი დაფინანსებისა, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტო გაცილებით მცირე ოდენობის საქმეებზე იწყებს გამოძიებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და დანარჩენი ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყებების მიერ გამოძიებული საქმეები, მათ მიერ პასუხისგებაში მიცემული თანამდებობის პირების, გამოძიებული საქმეების საზოგადოებრივი საშიშროებისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, იდენტურია, რაც ცხადყოფს, რომ კორუფციული დანაშაული არ უნდა დარჩეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში.

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, აპოლიტიკური, ჰქონდეს ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, ღიაობის მაღალი ხარისხი. საგამოძიებო კომპეტენციათა დუბლირება, მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სისუსტე, სუს-ის დამოუკიდებლობის პრობლემა, მისი საქმიანობის საიდუმლოების მაღალი ხარისხი და მასზე ზედამხედველობის მექანიზმების პრაქტიკული არარსებობა იწვევს სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის შეუსაბამობას საერთაშორისო სტანდარტებთან.

ორგანიზაციის შეფასებით, მიზანშეწონილია:
  • სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის საგამოძიებო (განსაკუთრებით კორუფციული დანაშაულის გამოძიების) უფლებამოსილების სრულად ჩამორთმევა და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებაზე მუშაობის გაგრძელება
  • შემოთავაზებული ცვლილებების განხორციელებამდე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს მიაჩნია, რომ აუცილებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ ქმედებების გამოძიებით, რომლებიც რეალურად რისკის შემცველია სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და მისი ინტერესებისათვის.
DRI: ევროკომისიის მეოთხე რეკომენდაცია, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერებას გულისხმობს, ამ ეტაპზე შესრულებულად ვერ ჩაითვლება
„ქართული ოცნების“ გეგმა ევროკომისიის მეოთხე რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით ევროკომისიის რეკომენდაციის სულისკვეთებას და შინაარსს თავდაპირველად მნიშვნელოვნად  აცდენილი იყო. 
18.01.2023
DRI: სააპელაციო სასამართლომ სიძულვილით მოტივირებული ძალადობის წამახალისებელი განაჩენი მიიღო
DRI ეხმაურება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მაია თეთრაულის მიერ მიღებულ განაჩენს 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობაში ბრალდებულ პირებთან დაკავშირებით. 
17.01.2023
DRI: მოძალადე ჯგუფების თავდასხმები ხელისუფლების წახალისებულია
ბოლო წლების განმავლობაში ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციონერი დეპუტატები ხშირად ხდებიან მმართველი პარტიის წახალისებული მოძალადეების სიტყვიერი ან/და ფიზიკური თავდასხმის მსხვერპლი. 
16.01.2023